top of page
תקנון 

 

 

מדיניות פרטיות

מאחר שהמפרסם, מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא או מי מטעמו מנהלים ומפעילים (להלן-"האתרים"), הוחלט לפרסם את המדיניות ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא ו/או מי מטעמו מתחייבים כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהו הנוהג ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשים במידע, הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידם בעת השימוש באתרים.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP)  שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, יתבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של נותן השירות ובאחריותו.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

• לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.

• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים, לרבות פרסום מידע ותכנים.

• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

 המידע שישמש את המפרסם יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך    אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

המפרסם מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

המפרסם ו/או מי מטעמו לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

 

מסירת מידע לצד שלישי

המפרסם לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

• אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפרסם שתחייב חשיפת פרטיך;.

• אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• אם המפרסם ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לצד ג' ו/או תאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או יימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.  אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

המפרסם מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies  במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפרסם.

 

אבטחת מידע

המפרסם מיישם באתרים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפרסם לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות במייל אל:  

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפרסם משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

 

תנאי שימוש:

• השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

• ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

• הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.

• הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

• אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.

• הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

• אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.

• ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.

• על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.

bottom of page